DORADZTWO PRAWNE

 

Wszechstronne wsparcie w obszarach prawa istotnych dla biznesu. Doradztwo prawne z zakresu:
-   prawa cywilnego,
-   prawa gospodarczego,
-   prawa rodzinnego, 
-   prawa ochrony konkurencji,
-   prawa autorskiego,
-   prawa konsumenckiego

 

Oferujemy Państwo doradztwo prawne, obejmujące sporządzanie pism procesowych  oraz regulacji wewnętrznych dostosowanych do Państwa firmy.
 
Zapewniamy usługi:

  • W zakresie Prawa gospodarczego i cywilnego :
-   tworzenie nowych podmiotów prawnych w Polsce,
-   bieżącą obsługę prawną na wszelkich etapach funkcjonowania podmiotów;
-   likwidację podmiotów prawnych,
-   przygotowanie opinii prawnych,
-   przygotowanie umów,
-   przygotowanie pism procesowych.
 
  • W zakresie Własności intelektualnej:
-   przygotowywanie i negocjowanie umów przenoszących autorskie prawa majątkowe
    i prawa pokrewne;
-   analizę zakresu ochrony praw autorskich;
-   doradztwo prawne w zakresie uzyskiwania i udzielania licencji na korzystanie z utworów i baz danych;
-   przygotowywanie i negocjowanie umów na wykorzystanie wizerunku;
 
  • ​W zakresie Prawa ochrony konkurencji::
-   konsultacje z zakresu prawa konkurencji i konsumentów;
-   badanie zgodności umów i praktyk biznesowych z prawem konkurencji
    i konsumentów;
-   badanie działalności organizacji przedsiębiorców pod kątem zgodności z prawem konkurencji;
-   szkolenia z prawa konkurencji i konsumentów;
-   opracowywanie i wdrażanie wewnętrznych procedur zgodności z prawem konkurencji i konsumentów;
-   audyt z zakresu przestrzegania prawa konkurencji i konsumentów;
  • Prawo rodzinne:
-  rozwody,
-  alimenty,
-  stwierdzenie nieważności małżeństw kościelnych,
-  ustanowienie opieki nad dziećmi

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

 

Zapraszamy do kontaktu drogą mailową lub telefonicznią. Możecie również Państwo użyć formularza kontaktowego poniżej.

LEX MOD

35-330 Rzeszów, ul. Sulikowskiego 8/8/8A, NIP: 8133279910 , REGON:364536425
+48 602 644 387

 

mechanizm antyspamowy
 Góra