DANE OSOBOWE

 


Oferujemy pełen zakres usług związanych z tematyką ochrony danych osobowych i przetwarzaniem ich w organizacji. Służymy wiedzą i doświadczeniem !

 

 • Wstępna analiza obejmująca identyfikację i określenie:
-    zbiorów danych osobowych, które są lub będą przetwarzane,
-    systemów informatycznych i aplikacji, które są wykorzystywane do przetwarzania danych osobowych,
-    kompletności posiadanej przez firmę dokumentacji systemów informatycznych, polityki bezpieczeństwa informacji oraz procedur
     posiadanych systemów zabezpieczeń danych.
 
 • Przygotowanie nowej lub weryfikacja istniejącej dokumentacji wymaganej przez obowiązujące przepisy prawa , dopasowaną do organizacji:
-    Polityka Bezpieczeństwa Danych Osobowych,
-    Instrukcja Zarządzania Systemem Informatycznym,
-    Ewidencja osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych,
-    Klauzule zgody na przetwarzanie danych,
-    Upoważnienia do przetwarzania danych,
-    Umowy o powierzeniu przetwarzania danych, które zabezpieczą Twoją firmę,
-    Regulaminy sklepów internetowych dostosowane do indywidualnych potrzeb
 
 • Przeprowadzenie kompleksowego procesu rejestracji zbiorów lub aktualizacja istniejących zbiorów danych osobowych :
-    Rejestracja zbiorów danych,
-    Wykonanie aktualizacji wcześniejszych wniosków rejestracyjnych,
 
 • Przeprowadzenie szkoleń z zakresu ochrony danych osobowych dla:
-    Pracowników,
-    Administratorów Bezpieczeństwa Informacji,
-    Kadry Zarządzającej.
 
 • Administrator Bezpieczeństwa Informacji (ABI)  dla Twojej firmy:
-    Pełnienie funkcji ABI,
-    Przygotowanie sprawozdań zgodnie w wymaganiami przepisów ustawy o ochronie danych osobowych dla Administratora Danych oraz  
     GIODO,
-    Prowadzenie jawnego rejestru zbiorów danych osobowych,
-    Prowadzenie okresowych sprawdzeń,
-    Stałe doradztwo w zakresie ochrony danych osobowych.
 
 • Prowadzenie działań audytowych w celu weryfikacji poziomu  zgodności przetwarzania danych osobowych z przepisami o ochronie danych osobowych.
 • Udzielanie odpowiedzi na skargi i pytania kierowane przez osoby fizyczne 
 • Udzielanie odpowiedzi na wnioski o udostępnienie danych osobowych.
 • Ochrona danych wrażliwych
-   Rejestrację zbiorów  danych wrażliwych w GIODO,
-   Opracowanie i wdrożenie dokumentacji,
-   Określenie poziomów bezpieczeństwa przetwarzania wrażliwych danych,
-   Monitorowanie czynności wykonywanych na zbiorze danych,
-   Dbałość o poszanowanie praw osób, których dane dotyczą.
 
 • Ochrona danych osobowych zintegrowana z Systemem Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji zgodnie z normą ISO 27001
-   Przygotowanie kompletnej dokumentacji wymaganej przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych,
-   Przygotowanie kompletnej dokumentacji zgodnie z wymaganiami normy ISO 27001.
 
 • Oferujemy wsparcie prawne ABI w realizacji nowych ustawowych obowiązków:
-   Pełne wsparcie ABI w realizacji jego ustawowych obowiązków,
-   Wsparcie w opracowaniu wszelkich dokumentów niezbędnych do pracy ABI,
-   Wsparcie konsultacyjne w bieżących zagadnienia przestawionych do zaopiniowania ABI,
-   Pomoc w realizacji przez ABI szkoleń  zakresu ochrony danych osobowych.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

 

Zapraszamy do kontaktu drogą mailową lub telefonicznią. Możecie również Państwo użyć formularza kontaktowego poniżej.

LEX MOD

35-330 Rzeszów, ul. Sulikowskiego 8/8/8A, NIP: 8133279910 , REGON:364536425
+48 602 644 387

 

mechanizm antyspamowy
 Góra