TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA i NIEUCZCIWA KONKURENCJA

 

Tajemnica przedsiębiorstwa - nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności.

Informacje są niezwykle ważnym zasobem każdej organizacji, mogącym wpłynąć na jej rozwój, ale również doprowadzić do jej upadku.
W prowadzeniu działalności gospodarczej uzyskuje się większą pewność i przewagę na rynku konkurencji, tylko gdy informacje są prawidłowo zarządzane. 

 

Oferta naszej firmy obejmuje pomoc i doradztwo w zakresie utworzenia systemu ochrony informacji ustawą z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji oraz przepisami wykonawczymi do tej ustawy, w szczególności:

  • Praktyczne rozwiązywanie problemów związanych z obowiązkiem stosowania przepisów ustawy;
  • Doradztwo w zorganizowaniu sytemu ochrony informacji w firmie;
  • Zabezpieczenie pracodawcy w przypadku odejścia pracownika;
  • Szkolenia z zakresu tajemnicy przedsiębiorstwa i zakazu konkurencji dla pracowników lub kadry zarządzającej;
  • Weryfikacja zabezpieczeń tajemnicy przedsiębiorstwa  oraz zakazu konkurencji;
  • Opracowanie i wdrożenie  zasad bezpieczeństwa obowiązujących przy przetwarzaniu informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa;
  • Przygotowanie umów o zakazie konkurencji i zachowaniu poufności które zapewnią twojej firmie bezpieczeństwo informacji;
  • Sprawdzenie pod względem prawnym każdą umowę dotyczącą poufności, zabezpieczając przy tym interesy Twojej firmy.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

 

Zapraszamy do kontaktu drogą mailową lub telefonicznią. Możecie również Państwo użyć formularza kontaktowego poniżej.

LEX MOD

35-330 Rzeszów, ul. Sulikowskiego 8/8/8A, NIP: 8133279910 , REGON:364536425
+48 602 644 387

 

mechanizm antyspamowy
 Góra